แม่โจ้ คะแนนเต็ม ด้าน Policy 100%

0
125

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน Sustainable Community Development University Rankings 2020 (SCD Ranking 2020) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศ โดยได้รับคะแนนด้านนโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCDUR) เป็นการจัดอันดับที่จัดทำโดยมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมกระทรวงมหาวิทยาลัย (UFPMUA) ประเทศไทย การจัดอันดับแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกจาก 11 ตัวชี้วัดที่กระจายอยู่ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, การวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, ศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 Sustainable Community Development University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยมีคะแนนแต่ละด้านดังนี้ 1.) ด้าน นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 100 , 2.) ด้านการวิจัยการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 95 , 3.) รางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 65 , 4.) ด้านการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 50.38 , 5.) ด้านศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 30 , 6.) ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 28.49 , และ 7.) ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร้อยละ 12