ทัพไทยมอบไออุ่น นร.-ครูบนดอยสูง

0
134

กองบัญชาการกองทัพไทย มอบไออุ่น ป้องกันโควิด-19 นพค.36 มอบผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัย ให้เด็กๆ ในถิ่นกันดาร บรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นบนดอยสูง

กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยประชาชน เด็กๆ บนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งนักรบสีน้ำเงิน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสื้อผ้าชุดกันหนาว ,ผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ไปมอบให้เด็กนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น นอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ยังได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกให้เด็ก ๆ นักเรียน ครู แนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล บ่อยๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงเรียนบ้านแม่หาด ต.แม่สวด อ.สบเมย เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลกันดาร มีนักเรียนจำนวน 96 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 – ป.6 มีบุคลากรทางการศึกษา 11 คนตั้งอยู่ กลางป่าและหุบเขา ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ประมาณ 95 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอสบเมย 60 กม. กว่าจะเข้าถึงโรงเรียนต้องผ่านป่าภูเขาสลับซับซ้อน ใช้เวลาเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง