เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม

0
75

เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม………………สำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางส่วน) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เมื่อวันก่อน