รับโล่จากผู้ว่าฯ

0
64

รับโล่จากผู้ว่าฯ………….ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จาก เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้