ชื่นชมนศ. “วิศวะ มทร.” จิตอาสาช่วยหน่วยเสือไฟ

0
114

ชื่นชมนักศึกษาวิศวะฯ มทร.ล้านนา มีจิตอาสา ออกหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์จาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์เชียงดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนักศึกษาได้ทำการซ่อมบำรุง ตรวจเช็คทำความสะอาดและปรับตั้งค่าระบบจ่ายน้ำมันเครื่องเป่าลม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการทำแนวกันไฟของเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้รับการประสานงานจากภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาวให้เข้าร่วม อันจะส่งผลให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการซ่อมบำรุง นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฏีจากห้องเรียน อีกทั้งยังได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ตรงตามปณิธานของมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะด้วย