ปิดเทอมนี้ทำกิจกรรมอะไรกันดี ?

0
1257

ระบบการศึกษาทั่วโลกจะมีรูปแบบไม่แตกต่างกันมากนักคือ การเรียน การสอนในห้องเรียนตามตารางที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือการเรียนภาคบังคับ เรียนตามอัธยาศัย

กำหนดภาคเรียนเป็นช่วงๆ ในแต่ละปีการศึกษา ที่ปกติจะมีเทอมหนึ่งและเทอม 2 โดยแต่ละเทอม จะมีการปิดภาคการเรียน การสอน ให้เด็กๆ นักเรียนได้พักผ่อนสมอง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ที่ระบบการศึกษาในไทยจะหยุดการเรียนการสอนเป็น
ปกติ

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ รวมถึงไทย การเรียนในห้องเรียน และการกวดวิชาในเวลาว่างที่อยู่นอกเหนือระบบการศึกษา กลายเป็นวิถีสังคมที่บรรดาผู้ปกครองต่างพยายาม สร้างโอกาสให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะเพิ่มเติม ในรายวิชาพื้นฐานที่มี
ความจำเป็นในการสอบแข่งขัน

ทั้งๆที่ การปิดเทอมนั้น เป็นภาวะที่มีการวิจัยด้านการศึกษาจากหลายสถาบันด้านพัฒนาการเชาวน์ปัญญาเด็กแต่ละช่วงวัย
ระบุชัดว่า การเรียนมากไป ไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการทางสติ ปัญญา จะกลายเป็นแรงต้านของการรับรู้ เรียนรู้ของเด็ก ที่อาจจะปฏิเสธ หรือมีความรู้สึกที่ไม่อยากเรียน อยากอ่านหนังสือ หรือทำการบ้าน

ดังนั้นในช่วงปิดเทอม ควรเป็นช่วงเวลา พักผ่อนสมองของลูกๆ ซึ่งผู้ปกครองไม่ต้องกังวล ไปยัดเยียดให้เรียนกวดวิชา เพราะจะทำให้สมองเด็กเกิดความเมื่อยล้า

กิจกรรมในช่วงปิดเทอม มีมากมายให้เลือก เช่น ผู้ปกครอง อาจวางแผนพาลูกๆไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติๆในต่างจังหวัด เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างเครือญาติ

หากไม่มีเวลาว่างมากพอ อาจใช้เวลาในช่วงวันหยุดงาน ไปเล่นกีฬา ทำกิจกรรมนอกบ้าน เที่ยวเล่นตามสวนสาธารณะ
คุณแม่อาจฝึกหัดให้ลูกสาว ได้รู้จักงานครัว ช่วยเป็นลูกมือในการทำอาหารแต่ละมื้อ เพราะไม่เพียงจะเป็นการฝึกอบรม ทักษะการทำอาหาร ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการนับ จำนวนเครื่องปรุง การกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การวัดปริมาณเครื่องเคียงผสมอาหาร หรือแม้แต่การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น
การอ่านนิทาน หนังสือภาพ ตามช่วงวัย ด้วยการไปห้องสมุด ซึ่งมักจะมีมุมแต่ละอายุให้ผู้ปกครองเลือก โดยเฉพาะสถาน
ศึกษา ในจังหวัดนั้นๆที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยใช้เวลาไม่มากนัก อาจจะ 1-2 ชั่วโมง เพื่อ เปิดโลกจินตนาการ ดีกว่าการดูทีวีทั้งวัน หรือ เล่นมั่วสุม เล่นเกมส์กับเพื่อนๆ
การเรียนรู้ทางดนตรี อาจพาลูกหลานไปตามสถานที่ซึ่งมีกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ ที่เปิดกันมากมาย ในชุมชน เพื่อ
เป็นวิทยาทานในรูปแบบการแบ่งปัน การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่ได้มีเพียงการเล่นดนตรี อาจมีการสอน ถ่ายทอดเรียนรู้การฟ้อน การละเล่นต่างๆที่สร้างความเพลิดเพลินให้เด็กๆตามวัยได้เป็นอย่างดี

ดนตรีเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมอง สร้างความฉลาดที่แสนสนุกอีกอย่างหนึ่งในช่วงปิดเทอม กิจกรรมดนตรียังถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างวินัยด้วย เพราะการฝึกฝน เรียนรู็ดนตรี ต้องมีความสนใจ ความเพลิดเพลินมุ่งมั่นที่จะเล่นให้เป็นการออกไปช่วยผู้ปกครอง ทำไร่ ทำสวน ก็ถือเป็นกิจกรรม นันทนาการอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้เด็กๆรู้จักการปลูกพืชผักรดน้ำต้นไม้ การปีนป่ายตามต้นไม้ แต่ควรระมัดระวังให้ความดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ยังเป็นเด็กเล็ก
กิจกรรมในช่วงปิดเทอมมีมากมาย ขึ้นกับการพิจารณาเลือกสรรของผู้ปกครอง โดยยึดโยงกับความสนใจ ความชอบของ
เด็กๆ ที่จะเพลิดเพลิน สนุกสนาน และที่น่าสนใจคือกิจกรรม นำเด็กเข้าไปร่วมกับเด็กในวัยเดียวกันตามสถานที่จัดกิจกรรม ให้เด็กเรียนรู้แลกเปลี่ยน ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน ตามวัด ตามศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และโครงการที่ภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมเพื่อเปิดโลกใหม่ในจินตนาการของการเรียนรู้ตามวัย เพื่อพัฒนาสติปัญญา สร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้เด็กๆ