ผวจ.เชียงใหม่ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างศูนย์วิทย์ฯ

0
157

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ทยาศาสตร์การกีฬาของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ กันสุวรรณ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค รักษาการผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เปิดเผยว่า

ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬา ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อให้เป็นศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางของการทดสอบสมรรถภาพและการตวจรักษาร่างกายนักกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 25 มิ.ย.2564 โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยย ภาค 5 ณ บริเวณสนามวอลเลย์บอลชายหาดสถานที่ก่อสร้างภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

และได้ติดตามสอบถามความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ทยาศาสตร์การกีฬาของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ กันสุวรรณ หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค รักษาการ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 และ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย์ทยาศาสตร์การกีฬาของสำนักงานการกีฬา แห่งประเทศไทย ภาค 5 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป