บอลเยาวชน-ปชช. เปิดรับสมัคร มี.ค.นี้ จัดแข่ง 5 รุ่นอายุ

0
239

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2564 หรือ 17th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2021 เปิดดวลแข้งใน 5 รุ่น

นายวีรยุทธ ธรรมขัน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตนเองได้รับมอบหมายจากนาง ปริษา ปานพรมหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 หรือ 17th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2021 ขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี้ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 แบ่ง 5 รุ่นอายุ มีประเภทเยาวชนรุ่นอายุ12 ปี (เกิด พ.ศ. 2552) รุ่นอายุ14 ปี (เกิด พ.ศ. 2550) รุ่นอายุ16 ปี (เกิด พ.ศ. 2548) รุ่นอายุ18 ปี (เกิด พ.ศ. 2546) และประเภทประชาชนชาย ต้องมีอายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป โดยเกิดปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป (ทีมตัวแทนจากการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอ…คัพ) ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564 ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลาง ถ. โชตนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร.053-112325 ต่อ 16 หรือดาวน์โหลดได้ที่ chiangmai.mots.go.th และกำหนดจัดการประชุมผู้จัดการทีม สถานศึกษาและทีมต่างๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฯจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 (3. เป็นผู้ที่เข้าเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆเพียงแห่งเดียวก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2562 (4.ต้องเป็นผู้ทำงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ 2.นักกีฬาฟุตซอลตัวแทนทีมชาติไทยทุกรุ่น ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ 3.ห้ามนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นในรายการที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้ (3.1) ไทยแลนด์ฟรีเมียร์ลีก (T1) (3.2) ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น (T2) (3.3) ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 (T3, T4, T5 (อเมเจอร์ลีก)) (3.4) ฟุตบอล เอฟเอ คัพ และลีกคัพ (3.5) ฟุตบอลไทยแลนด์ยุธลีก ทุกรุ่นอายุตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป (3.6) นักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนที่เล่นอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ระหว่างถูกลงโทษ โดยกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (3.7) นักกีฬาและผู้จัดการทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (3.8) นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษ เงินรางวัลสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัด รุ่นอาย 12 ปีและ รุ่นอายุ 14 ปีจะได้รับรางวัลดังนี้ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและอันดับที่ 4 รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นอายุ 16 และรุ่นอายุ 18 ปี จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และอันดับที่ 4 รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทประชาชนชาย จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ชนะเลิศรับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและอันดับที่ 4 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล