ศิลปะกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่เด็ก

0
1251


พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรใส่ใจ ในการเสริมสร้าง ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ เป็นการวางรากฐานชีวิตที่จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สติปัญญา

โดยเด็กช่วง 1-3 ปี เด็กน้อยวัย 1 ปีเริ่มเดินได้แล้ว จึงควรให้เด็กได้เล่นหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ การอ่านนิทานให้ฟังบ่อย ๆ จะช่วยเสริมสร้างความผูกพัน ทักษะภาษา และพัฒนาการทางอารมณ์

เด็กน้อยวัย 3-5 ปี จะชอบ เล่นระบายสี ฟังนิทาน ฟังเพลง ร้องเพลง วิ่งเล่น กระโดดโลดเต้น ปีนป่ายเครื่องเล่นในสนาม

พอช่วง 5-8 ปี จะชอบเล่นกันเป็นกลุ่ม พอโตประมาณ 12 ปีขึ้นไป ทักษะ การเรียนรู้ต่างๆที่ผู้ปกครอง ฝึกฝนจะเริ่มปรากฎผลชัดเจน ถ้าปล่อยให้เล่นกลางแจ้ง เล่นกีฬาก็จะชอบกีฬา หรือถ้าปล่อยให้ดูทีวี ชมละคร ฟังเพลงเป็นประจำครั้งละนานๆ ก็อาจจะกลายเป็นคนชอบการแสดง ชอบร้องรำ ทำเพลง

หากผู้ปกครอง หมั่นสังเกตุพฤติกรรม พัฒนาการของเด็กๆ ลูกๆในช่วงปฐมวัย แล้วสามารถค้นพบจุดเด่นได้ มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็นการเพิ่มพูนทักษะ อาจสะท้อนผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ซึ่งมีทั้งดนตรี การวาดภาพ จะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการได้อย่างดี

กิจกรรมด้านศิลปะนั้น ต้องพิจารณษความเหมาะสมด้วยว่า เด็กมีความชื่นชอบด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ระบายสี โดยการปล่อยให้เด็กๆได้ขีดเขียน ระบายไปตามความตั้งใจ ไม่ต้องไปบีบบังคับ สร้างกรอบของการวาดภาพ ระบายสี รวมถึงกิจกรรมด้านดนตรี ทั้งการฝึกฝนเครื่องเล่น ประเภทต่างๆที่เหมาะสม และโอกาสที่จะได้รับในเส้นทางชีวิต

ศิลปะนั้น ได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์ประกอบที่เสริมสร้างจินตาการของเด็กได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้พัฒนาการตามช่วงวัยได้ โดยทางการแพทย์ มีศาสตร์ด้านศิลปะบำบัด ด้านอารมณ์ เพื่อพัฒนา ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ เช่น ลดความกร้าวร้าว การมีสมาธิที่ดีขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามกิจกรรมศิลปะที่ผู็ปกครอง เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ร่วมนั้น หากเป็นศลปะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ที่อาจส่งผล เป็นอันตรายต่อ เด็ก เช่นการปั้น การขีดเขียน วาดภาพจากดินสอ ประเภทต่างๆที่อาจมีกลิ่นหอม บางทีเด็กๆอาจขบเคี้ยว หยิบเข้าปาก ต้องระมัดระวัง ดูแลใกล้ชิด

นอกจากนั้น ศิลปะ ในด้านดนตรี หากอุปกรณ์ใด ที่ต้องใช้พลังงานขับเคลื่อน ประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะออร์แกนไฟฟ้า เครื่องดีด สี ตี ด้วยระบบไฟฟ้าต้องระวังความปลอดภัย ในการละเล่น ฝึกฝน หากเป็นเด็กเล็ก ที่ยังไม่เป็นเด็กโต มีความรู้ ความเข้าใจ อันตรายที่จะเกิดจากความบกพร่องของอุปกรณ์

อย่าลืมว่า ศิลปะ ไม่ว่าจะ เลือกร่วม ในรูปแบบใด ล้วนเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้างสรรค์ จินตนาการได้ทั้งนั้น หากรู้จักเลือกที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กๆ เข้าร่วมตามความชื่นชอบ โดยไม่บีบบังคับ และไม่ด่วนสรุปว่า สิ่งที่เด็กๆเล่นอย่างสนุกสนาน หมกมุ่น คือ ความชื่นชอบ ที่ครอบครัวต้องวางรากฐาน และสรุปว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว ที่จะให้เด็กก้าวต่อไปในเส้นทางชีวิต ทั้งการเรียนนาฏศิลป์ ศิลปะ แต่ต้องเข้าใจบริบทสังคม พื้นฐาน ความรู้ สติปัญญา วุฒิภาวะและความต้องการของเด็กๆในอนาคตด้วย