เชียงใหม่สรุปแล้ว งดงานไม้ดอก ’64

0
67

จังหวัดเชียงใหม่ “งดจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ” ที่ประชุมเคาะแล้ว ด้วยเหตุผลพ้นระยะเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งติดขัดงบประมาณการจัดงานเพราะเทศบาลอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมประชุมให้ความเห็น โดยการประชุมมีเรื่องพิจารณาเพียงเรื่องเดียวคือ การพิจารณาการดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับก่อนหน้านี้มีมติให้ เลื่อนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งมีการระบาดให้หลายๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย ต่อจากนั้นได้มีผู้ประกอบการที่จัดทำรถบุปผาชาติและเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้สำหรับการจัดทำรถบุปผาชาติได้มายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทบทวนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45
การประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการจะจัดงานฯ ทั้งการเสนอให้เลื่อนไปจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จัดในช่วงการเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยมีเหตุผลประกอบซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้เหตุผลสำคัญที่จะกระทบต่อการจัดงานในปีนี้คือ เรื่องงบประมาณ เพราะจะต้องมีการปรับ หรือจัดทำงบประมาณใหม่ หากว่ามีการเลื่อนการจัดงานออกไปจากเดิม รวมถึงการจะเปลี่ยนสถานที่จัดงาน ประกอบกับในห้วงเวลานี้ อบจ.เชียงใหม่ ยังไม่มีผู้บริหารแม้จะมีการรับรองไปแล้วก็ตาม ส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึงเทศบาลต่างๆ ที่ต้องอุดหนุนให้กับอำเภอในการจัดรถบุปผาชาติและขบวนแห่ ยังอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง จึงยากที่จะปรับงบประมาณให้สามารถใช้ในการจัดงานได้ ที่สุดที่ประชุมจึงมีมติให้ งดการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564