แนะนำตัว

0
54

แนะนำตัว…………….พิกุลรัตน์ ภูผิวผาวรัชญ์ Sale Executives “เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี” นำทีมงานเข้าพบเพื่อแนะนำตัวและมอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สำนักงานศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา