ตรวจหมูธงฟ้า

0
55

ตรวจหมูธงฟ้า……………พนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อหมู “หมูธงฟ้า ลดราคา เพื่อช่วยประชาชน” ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการค้าภายใน สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมโยงผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการค้าเนื้อสุกร นำเนื้อสุกรคุณภาพดีมาวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ณ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่