ขอบคุณวิทยากร

0
61

ขอบคุณวิทยากร………….อุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้บริหารฯ มอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และมูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ ในโอกาสมาให้ความรู้กับนักศึกษา (รายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2) ในหัวข้อ “วัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา