ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

0
112

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ……………..บริษัท แอดไวซ์ จำกัด สาขาช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ มอบถังขยะแยกประเภท ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปทำลาย หรือรีไซเคิลต่อไป โดยมี อ.ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ผ่านมา