ช่วยโรงเรียนห่างไกล

0
93

ช่วยโรงเรียนห่างไกล…………….ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน และผู้แทนสื่อมวลชน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ เครื่องกันหนาว อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอนการกีฬา ตลอดทั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติเพื่อป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการครูอาจารย์และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ อาคารสันทนาการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงฯ