บน.41-ปปส.ภาค5 ถกปัญหายาเสพติด

0
124

กองบิน 41 เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด
เมื่อวันที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 41 เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด โดยมีนาย จเร ผกผ่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

ทั้งนี้ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดกองบิน 41 ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ และมาตรการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดยาเสพติด การครอบครองบัตรเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติด และอำนาจหน้าที่ โดยมี นายศานิต อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนกิจการและโครงการพิเศษ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ จันทร์ยอด นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกันด้วย