บอลมวลชนคัพ ของอำเภอแม่ริม รับจำนวน 12 ทีม

0
139

อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “มวลชน อำเภอแม่ริมคัพ” เปิดรับสมัครทีมร่วมจำกัดเพียง 12 ทีมเท่านั้น นายกรินทร์ บุญตันสา เจ้าหน้าที่ พลศึกษประจำอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่กรมพลศึกษาได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนรายการ “อำเภอมวลชน คัพ” ประจำปี 2564 ขึ้น ในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมกับได้กำหนดและมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ในส่วนของอำเภอแม่ริมได้รับมอบหมายจาก นางปริษา ปานพรมหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล “มวลชน อำเภอแม่ริมคัพ” ขึ้น โดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริมและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ค่าสมัครทีมละ 1,500 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท เปิดรับจำกัดเพียง 12 ทีมเท่านั้น คุณสมบัตินักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “มวลชน อำเภอแม่ริมคัพ “ 1. มีอายุตั้งแต่ ๑๙ ปีขึ้นไป โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 2. เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่เขตพื้นที่ในอำเภอที่ส่งทีมเข้าแข่งขันก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของอำเภอที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน ก่อน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 3.ต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันหรือมีรายชื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ดังต่อไปนี้ 3.1 การแข่งขันถ้วยพระราชทานประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง 3.2 ไทยพรีเมียร์ลีก (T) 3.3 ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น ๑ (T2) 3.4 ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น ๒ (T3 T4 T5 อเมเจอร์ลีก) 3.5 ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ทุกรุ่นอายุ 4. นักกีฬามีสิทธิ์เข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวและอำเภอใดอำเภอหนึ่งเท่านั้น สำหรับทีมลูกหนังที่อยู่ในเขตอำเภอแม่ริมที่สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ นายกรินทร์ บุญตันสา เจ้าหน้าที่พลศึกษประจำอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวัน