สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

0
613

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลานาน มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เป็นการตอบแทนการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. พิธีสืบชะตา ตามประเพณีของชาวล้านนา หลังจากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ จำนวน 106 คน โดยมีฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน