ลองกานอยด์ จับมือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ดูแลเสริมผู้ที่มีอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเรื้อรัง

0
259

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จัดงานชะลอโรค ชะลอวัย “การบรรเทาอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ศ.ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ นายกสมาคมส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ นพ.บัญชา ใจตรง รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล และพจ.ภาคภูมิ พิสุทธิวงษ์ แพทย์แผนจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มรักษาโรค มาให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจเรื่องชะลอโรค ชะลอวัย “การบรรเทาอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ”

ซึ่งก็มีโครงการ “ศึกษาประสิทธิผลของการใช้ครีมลองกานอยด์ ในการบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการปวดของระบบกล้ามเนื้อและข้อ” ภายในงานด้วย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ลำไยอินโนเทค ผู้ผลิตครีมบรรเทาอาการปวดจากสารสกัดเมล็ดลำไย “ลองกานอยด์” กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางที่มุ่งเน้นผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ากับการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า และนวัตกรรมสุขภาพที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ในการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ

ซึ่งคณะผู้จัดทำโครงการมีความประสงค์แจกครีมลองกานอยด์ให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังได้ทดลองใช้จำนวน 1,000 ราย กระจายทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาบรรเทาอาการปวดแผนปัจจุบันที่มีมีผลเสียต่ออวัยวะสำคัญ เช่น ตับและไต และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ป่วยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

โดยผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อลงทะเบียนและเข้ารับการตรวจการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ชั้น 2 ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ซึ่งเป็นศูนย์ที่พร้อมบริการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดและตรวจเอ็กซ์เรย์แบบครบวงจร สนใจโทร 053-215021 ตลอด 24 ชั่วโมง