สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และงานฉลองวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี 2564

0
122

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และงานฉลองวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ณ ห้องเเกรนด์ลานนาบอลรูม โรงเเรมเเชงกรีลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วม งานฉลองวาระที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 61 พรรษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมขออ้างถึง พระราชดํารัสบางส่วน ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ที่พระราชทาน ในวาระขึ้นปีใหม่ความว่า

“ข้าพเจ้าเชื่อว่า วันที่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างสบายใจจะมาถึงในไม่ช้าอย่างแน่นอน จึงขอทุกท่านจากใจจริงให้ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเอื้ออาทรกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จึงได้น้อมนํา พระราชดํารัสนี้ มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ร่วมกับทุกท่านต่อไป ภายใต้สถานการณ์ ที่ยากลําบาก ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และงานฉลองวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ว่าข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวาระที่สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 61 พรรษา และวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี 2564

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แต่ด้วยรากฐานของความสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นมายาวนาน ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า หลังจากสถานการณ์ดีขึ้น การแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างไทยและญี่ปุ่นจะกลับมารุ่งเรืองอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนพร้อมที่จะให้การต้อนรับชาวญี่ปุ่นที่จะกลับมาท่องเที่ยวและมาพำนัก ด้วยหัวใจอันอบอุ่น เอื้อเฟื้อ เหมือนเช่นเคย

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงมีพระชนมพรรษาครบ 61 พรรษา ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีแห่งองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป

ขณะที่นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ เนื่องในงานฉลองวันชาติญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่า ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองวาระคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ ในวันนี้

ตามที่ท่านกงสุลใหญ่มัทสึโมะโตะได้กล่าวถึงในปีที่แล้ว เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากมาร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นจำนวนมากที่พยายามดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ข้าพเจ้าในนามของจังหวัดลำพูน จึงขอกล่าวขอบคุณต่อชาวญี่ปุ่นทุกทนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ อีกทั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำพูน จะพัฒนาและยั่งยืนสืบไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงมีพระชนมพรรษาครบ 61 พรรษา ในนามของจังหวัดลำพูน ข้าพเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประทานพรให้สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน และเป็นขวัญของปวงพสกนิกรตลอดไป