สมโภชปลียอดทองคำ! อลังการ2พระบรมธาตุ

0
153

ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เผยวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จัดงานมหาบุญใหญ่ ประกอบพิธีสมโภชปลียอดพระมหาชินธาตุดอยตุง และพิธีหลอมทองปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกัน โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีล้นหลาม

ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หน้าลานปทักษิณรอบกำแพงแก้วพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นประธานในพิธีสมโภชปลียอดพระมหาชินธาตุดอยตุง และพิธีหลอมทองปลีกยอดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ พร้อมกันทั้งสององค์ โดยมีพระราชพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมถวายทองคำบริสุทธิ์ 2 กิโลกรัม และมีพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที (นักเทศน์ธรรมาสน์ทอง) ร่วมกับ ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี ดำเนินการในการรับบริจาคและหลอมทองคำบริสุทธิ์ เพื่อหุ้มปลียอดขององค์พระธาตุทั้งสององค์ดังกล่าว

ในพิธีนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ เดิมมีโครงการสร้างแผ่นทองคำบริสุทธิ์หุ้มปลียอดองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ เมื่อดำเนินการใกล้สำเร็จแล้ว ก็ได้รับแรงศรัทธาจากพระมหาเถระ ศรัทธาประชาชนทั่วไปอีกมาก จึงมีโครงการจัดสร้างทองคำหุ้มปลียอดพระมหาชินธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงรายขึ้น โดยได้รับเมตตาจากมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทย ในร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งคณะของ ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ และพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที พร้อมคณะ กลุ่มสยามบวร ได้เดินทางไปประกอบพิธีประดิษฐานทองคำหุ้มปลียอดพระมหาชินธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีศรัทธาสาธุชนร่วมบุญด้วยจำนวนมาก