เหนือส่อวิกฤติ! หมอกควันลาม สั่งปิดป่าคุมเผา

0
60
Forest fire. Using firebreak for stoping wildfire

ภาคเหนือวิกฤติ‼️ หมอกควันไฟป่า มาอีกแล้ว แม่ฮ่องสอนคนป่วยทางเดินหายใจพุ่งพรวด ‘เชียงใหม่’ ผู้ว่าฯ เรียกประชุมด่วน สั่งปิดป่า เตรียมประกาศ ‘ห้ามเผา’ ป้องกันไฟป่า-ฝุ่นพิษ แจ้งทุกอำเภอ ส่งข้อสรุปก่อนสิ้นเดือนนี้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการฯ และนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ ในระดับพื้นที่

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวมอบนโยบายในที่ประชุมฯ ว่า ในภาพรวมมีพื้นที่ที่จะต้องดูแลอยู่ 2 พื้นที่ พื้นที่แรกเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะในห้วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นห้วงที่มีสถิติการเกิดจุดความร้อนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นพื้นที่ที่ต้องช่วยกันควบคุมไม่ให้เกิดไฟ หากดูสถิติการเกิดจุดความร้อนในปีนี้จะเห็นได้ว่า ในพื้นที่ควบคุมมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นแนวทางใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นำมาใช้ในปีนี้ซึ่งไม่ใช่จะให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียว ไม่ใช่เพลินกับของใหม่แต่ลืมของเก่า จะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ควบคุมด้วย
“พื้นที่ควบคุมที่เกิดไฟ ประการแรกอาจจะเกิดจากความประมาทในการเข้าไปเก็บของป่า แล้วทำให้เกิดไฟขึ้น อีกประการอาจจะมีผู้ไม่หวังดีไปจุดไฟ อาจจะวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แม้กระทั่งการเพิ่มพื้นที่ ในระดับพื้นที่มีการแบ่งแล้วว่า พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่บริหารจัดการ พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ควบคุม เรื่องนี้ทุกอำเภอต้องอย่าลืม การบริหารจัดการต้องดูความเหมาะสมทั้งเงื่อนเวลา ขนาดของพื้นที่ที่ต้องจัดการ รวมถึงสิ่งที่ต้องบริหารจัดการ และที่ต้องให้ความสำคัญด้วยคือ การทำแนวกันไฟ การลาดตระเวน เป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่กันไป โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดไฟในช่วงเวลากลางคืน เพราะไฟในเวลากลางคืนก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันเพราะอากาศเย็นก็จะต่อเนื่องจนถึงเช้า” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว
นายเจริญฤทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการ กลุ่มใหญ่คือพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกิน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นมา พื้นที่ในส่วนนี้ยังมีไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ ที่น่าห่วงคือ ช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องเดือนเมษายนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกินจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ทุกฝ่ายต้องร่วมกันวิเคราะห์ว่าในการที่จะกำหนดการบริหารจัดการให้เหมาะสมทั้งเวลาและขนาดพื้นที่ ประเด็นนี้ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอพื้นที่ต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนโดยเฉพาะพื้นที่ของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการ เพราะความจำเป็นที่ต้องเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจขยับหรือเลื่อนไปได้อีก ผิดกับพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการซึ่งสามารถขยับได้
“แม้ว่าปีนี้ให้ในระดับตำบลเป็นผู้บริหารจัดการ ระดับอำเภอก็ต้องไม่ทิ้ง ต้องมีข้อมูล นำข้อมูลมากางเพื่อร่วมบริหารจัดการ ดังนั้นในวันประชุมนายอำเภอขอให้นายอำเภอทุกอำเภอนำข้อมูลปฏิทินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของประชาชนที่จำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน และเป็นข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกินเท่านั้น ให้ดูเป็นรายตำบลเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมทั้งอำเภอ” นายเจริญฤทธิ์ฯ กล่าว
ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการตอบโต้สถานการณ์ในห้วงเดือนมีนาคมเดือนเมษายน ขอให้ร่วมกันพิจารณาว่า ป่าทั้งที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ ก็ขอให้มีการประกาศปิดป่า เพื่อการป้องกันในการที่จะมีการเข้าไปเก็บของป่า ในส่วนของศูนย์ฯ ระดับตำบลก็ต้องพิจารณาถึงความเดือนร้อนของราษฎรในพื้นที่หลังจากที่มีประกาศปิดป่า ก็หามาตรการเยียวยาให้อย่างเช่น การนำมาช่วยการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วจัดหาเบี้ยเลี้ยงให้ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่จะต้องช่วยเยียวยากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ในการที่จะไม่ให้เข้าป่า
“เมื่อปิดป่าแล้วก็ต้องมีประกาศ ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้ชัดไปเลยว่า พื้นที่ต่อไปนี้ ห้ามเผาเด็ดขาด หากเกิดไฟขึ้นระบุให้ชัดว่า ใครรับผิดชอบ ใครพบเห็นการเกิดไฟจะแจ้งได้ที่ไหน ในพื้นที่ป่าก็ให้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป่านั้นเป็นผู้รับแจ้ง ส่วนนอกพื้นที่ป่า ที่โล่ง ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้บริหาร อปท. ในการรับแจ้ง และที่ต้องมีประกาศอีกฉบับก็จะเป็นประกาศตาม พรบ.สาธารณสุขฯ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นต้องดำเนินการที่เป็นความผิดตาม พรบ.สาธารณสุขฯ ก็ให้สำนักงานสาธารณสุขฯ ในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายออกประกาศฉบับเดียวเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่”

Forest fire. Using firebreak for stoping wildfire

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า โดยสรุปหากมีการประกาศทั้งหมด นั่นหมายความว่า ประเด็นสำคัญในการจะบริหารจัดการก็คือ ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ให้ถือว่า หมดคำขอที่จะบริหารจัดการเชื้อเพลิง เรื่องในระดับพื้นที่ที่ต้องทบทวนก็คือ การรวบรวมข้อมูลความจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งเงื่อนเวลาอาจจะกระทบต่อการเตรียมพื้นที่ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไม่รับข้อมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอีก ดังนั้นในวันประชุมนายอำเภอขอให้นายอำเภอเป็นผู้ยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง
ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายงานยอดผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตั้งแต่ต้นปีเกือบ 6 พันรายแล้ว แนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางหมอกควันที่เริ่มปกคลุมตัวเมืองและแทบทุกพื้นที่ โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีภัยจากหมอกควัน ได้ออกมาเปิดเผยจำนวนผู้ป่วยทางเดินหายใจ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายอำเภอ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าสถิติสูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 1,117 คน รองลงมา อำเภอแม่ลาน้อย 959 คน อำเภอเมือง 905 คน อำเภอขุนยวม 762 คน อำเภอสบเมย 728 คน อำเภอปาย 675 คน อำเภอปางมะผ้า 675 คน ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุมาจากฝุ่นละอองที่มาจากการเผาต่างๆ
สอดคล้องกับการตรวจสอบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจวัดได้ 55 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ (เกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งวันนี้เป็นค่าเกินมาตรฐานวันที่ 5 ของปี นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ค่าสูงสุดที่วัดได้เท่ากับ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีแผนการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า พื้นที่สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2564 ในวันนี้ มีจำนวน 23 หมู่บ้าน แบ่งเป็น อำเภอปาย จำนวน 11 หมู่บ้าน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 3 หมู่บ้าน อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 5 หมู่บ้าน อำเภอสบเมย 8 หมู่บ้าน
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เข้าเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์