สกู๊ปพิเศษ…. ช้างรอด! เพราะเราช่วย

0
101

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการ “ช้างรอดเพราะเราช่วย” และ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยงจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบเงินเดือนที่ 2 ที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตเป็นกุศลสมทบเข้าโครงการช้างรอดเพราะเราช่วย ช่วยช้าง 371 เชือก จาก 28 ปาง และ 4 องค์กรเพื่อช้าง ณ ปางช้างแม่แตง จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,234,600 บาท ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมงฺคโล), พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระสิริวัฒโนดม เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา, นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่, นายอภิลาภ บุญโสภา, นายวิทยา พงษ์ศิริ, นายอนุพงษ์ ทั้งวงษ์สกุล, นายชัญชัย มหาวรรณ, คณะทำงานช้างรอดเพราะเราช่วย พร้อมเจ้าของปางช้างต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300 กก./วัน/ตัว) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้ช้างยังอยู่ต่อไปได้โดยไม่อดอยากและมีอาหารประทังเพื่อผ่านพ้นช่วงยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยได้มีพิธีเปิดตัวโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ที่เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการสมาคมฯ เผยว่า สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทย สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่านบัญชีรับบริจาค ทางธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง” เลขที่ 020 – 350 – 486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งได้เปิดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับบริจาคจากโครงการช้างรอด เพราะเราช่วย โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะกรรมการจัดงานมีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์แต่ละโซนจำนวนทีมละ 3 ท่านแบ่งออกเป็น 2 โซนคือโซนเหนือและส่วนใต้จำนวน 3 ทีม และยังมีทีมคณะผู้พิจารณาชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์อีก 3 ท่าน โดยขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบในสถานที่เลี้ยงช้างตามปางต่างๆ เพื่อทำการบันทึกภาพและตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ข้อ เพื่อนำเสนอต่อทีมคณะผู้พิจารณาเห็นชอบเพื่ออนุมัติเงินในการช่วยเหลือช้างของปางนั้นๆ ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ที่ทางสมาคมฯ เพื่อให้ทุกขั้นตอนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
และล่าสุดครั้งนี้ ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือในเดือนที่ 2 ให้แก่ 28 ปาง รวมจำนวนช้างของปางช้างที่แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือ ทั้งหมด 371 เชือกรวมเป็น เงินจำนวนทั้งสิ้น 954,600 บาท
นอกจากนี้ ยังได้มอบให้กับ 4 องค์กรที่ดูแลช้าง ได้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง, สมาคมสหพันธ์ช้างไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ) โดยมอบเงินเพื่อดูแลช้าง แห่งละ 70,000 บาท รวมเป็นเงินที่มอบสนับสนุนดูแลช่วยเหลือช้างที่ได้มอบในรอบเดือนที่ 2 นี้ รวมทั้งสิ้น 1,234,600 บาท
การมอบเงินช่วยเหลือ ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเดือนแรกและทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินการไป อีก 9 เดือน รวมเป็น 10 เดือน ซึ่งจะได้จัดกิจกรรมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ “ช้าง” ให้ครบตามจำนวนที่ตั้งใจไว้ต่อไป ทั้งนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อการกุศล “Art for Elephant” กิจกรรมการโชว์วาดภาพศิลปะร่วมกันของช้างและศิลปิน ที่มีศิลปินภาคเหนือรวมตัวกันวาดภาพและนำภาพมามอบให้เพื่อประมูลหารายได้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับรูปภาพไฮไลท์มีทั้งหมด 3 ภาพ ขนาด 150×200 ที่ช้างจะวาดร่วมกับศิลปินมีชื่อทั้ง 3 ท่าน อ.พรชัย ใจมา วาดคู่กับ ช้างน้อยธันวา, อ.ประสงค์ ลือเมือง วาดคู่กับ ช้างพังสุดา และอ.พิชัย นิรันต์ วาดคู่กับ ช้างพังสุรีย์ โดยมีการเริ่มเปิดประมูลภาพวาดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.เป็นต้นไป และจะประกาศผลประมูลในวันที่ 13 มี.ค.2564 ผ่านทาง เฟซบุ๊กเพจของ Chiang Mai Art Museum ที่ https://www.facebook.com/ChiangMaiArtMuseum/
สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทยเหล่านี้ สามารถร่วมกันบริจาคคนละ 10 บาท โดยผ่าน บัญชีรับบริจาค: ธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง เลขที่ 020-350-486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
โดยมีกำหนดการรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันช้างไทย Facebook: https://www.facebook.com/HelpThaiElephant , Instagram: https://www.instagram.com/helpthaielephant/