บน.41 ชูกองพันสีขาว สังคมปลอดยาเสพติด

0
53

เมื่อวันที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน 41 โดยมี นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 พร้อมด้วย ทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

กิจกรรมกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน 41 จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นตามหลักยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบจากยาเสพติด ให้กับทหารกองประจำการ กองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 โดยนางทิพากร ชีวสกุลยอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้