โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจัดโครงการเดิน – วิ่ง 32 ปี นวมินท์ มินิมาราธอนครั้งที่ 2 ” NMP WINTER LOVE RUN 2018 “

0
1093

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจัดโครงการเดิน – วิ่ง 32 ปี นวมินท์ มินิมาราธอนครั้งที่ 2 ” NMP WINTER LOVE RUN 2018 ” ระยะทาง 12 กิโลเมตรในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ที่ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมนฤบดินทร์ ชั้น 1โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการเตรียมจัดกิจกรรม โครงการเดิน – วิ่ง 32 ปี นวมินท์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ” NMP WINTER LOVE RUN 2018 ” เนื่อวด้วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ครับรอบสถาปนาเป็นปีที่ 32 ทางโรงเรียนฯจึงได้ร่วม กับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วยนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผศ.ดร.สัญญา สะสอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ นายธีรยุทธ มูลยศ ประธานคณะทำงานศิษย์เก่าฯและนายยิ่งใหญ่ อุทธวัง เลขานุการชมรมศิษย์เก่านวมินท์สำหรับโครงการเดิน – วิ่ง 32 ปี นวมินท์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

” NMP WINTER LOVE RUN 2018 ” ครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 จุดปล่อยตัวและเส้นชัยจะอยู่บริเวณลานหน้าโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพประเภทการแข่งขันมีเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 12 กม.และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วีไอพี(ระยะใดก็ได้)

การวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 12 กม.แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่นอายุ มีรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปีและรุ่นอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป นักเรียน / ครู(ปัจจุบัน)ค่าสมัครคนละ 250 บาท บุคคลทั่วไปค่าสมัครคนละ 350 บาท วีไอพี ค่าสมัครคนละ 999 บาท

นักวิ่งปอดเหล็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ อาคารเฉลิมรัชนฤบดินทร์ ชั้น 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 084-8083179 ครูพลอยพิม หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซด์ http://www.nmp-winterloverun.com/