มอบนมต้านโควิด

0
59

มอบนมต้านโควิด…………..กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ (สํานักงานใหญ่) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มวิตามินดัชมิลล์ เดลี่-ซี จำนวน 500 ลัง ในโครงการดัชมิลล์ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด- 19 ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.