เยี่ยมจุดให้บริการ

0
78

เยี่ยมจุดให้บริการ……………สำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการจัดระบบอำนวยความสะดวกจุดบริการเราชนะ One Stop Service ให้แก่ประชาชน ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม่ อัจฉรา เอิบสิริสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคเชียงใหม่ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมให้การตอนรับ