ประชุมใหญ่

0
92

ประชุมใหญ่…………………นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานเปิดการจัดประชุมใหญ่สโมสรทหารอากาศ กองบิน 41 โดยมีการแถลงการณ์การดำเนินงาน สโมสรทหารอากาศ กองบิน 41 ประจำปี 2563 พร้อมมีการคัดเลือกประธานกรรมการอำนวยการสโมสรทหารอากาศ กองบิน 41 ประจำปี 2564 ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 เมื่อวันที่ผ่านมา