ช่องฟ้าซินเซิง มอบทุน นร.เรียนดี – ประพฤติดี

0
57

เมื่อวันที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ละระดับชั้น และมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โอกาสนี้มี นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมด้วย พิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอำนวยการ แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่