ให้ความรู้ นศ.โปลิฯ

0
99

ให้ความรู้นศ.โปลิฯ…………..นายครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก ให้กับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร” ในวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ อาคารนิกรพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่