ประกันสังคมเชียงใหม่แจงการลงทะเบียน ผู้ประกันตนตามโครงการ”ม33 เรารักกัน”

0
105

ประกันสังคม เชียงใหม่ ชี้แจงการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ตามโครงการ “ม33 เรารักกัน” รับสิทธิเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ของผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับผลกระทบจากการะบาดของโรคโควิด-19

นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 4,000 บาท และคาดว่าจะมีผู้เข้าข่ายมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น และเป็นผู้ประกันตน มาตรา33 ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับการลงทะเบียนในโครงการ ม33เรารักกัน จะทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กึมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564 โดยธนาคารจะคัดกรองข้อมูลระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม 2564 จากนั้นยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 และจะมีการเริ่มโอนเงินผ่าน “เป๋าตัง” ทุก ๆ วันจันทร์ คือ วันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท และสามาถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ ได้ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com จากนั้นธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองและแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -4 เมษายน 2564