รร.ชม.แกรนด์วิวฯ รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards

0
61

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดงานสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์ การประกวด Thailand Energy Awards 2021 โดยมี นายสารัฐ ประกอบชาติ ผอ.กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัล ในครั้งนี้ โดยมี นางจินตนา จิตรสกุล รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งได้รับรางวัล อาคารควบคุมดีเด่น ThailandEnergyAwards2021 และรางวัลชนะเลิศ ASEANEnergyAwards ประเภท EnergyManagementAwards : Large Building และ ดร.สุวัจจ์ ศรีแก้ว นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.)โครงการต้นแบบ Micro Grid – Off Grid บ้านผาด่าน รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ASEAN Energy Awards ประเภท On gird ( Local grid ) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว