รองผู้ว่าฯชม.ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการ โครงการเราชนะ One Stop Service

0
57

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการโครงการเราชนะ One Stop Service ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามได้กำชับให้มีการจัดจุดปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มาใช้บริการหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยด้านการอำนวยความสะดวกจุดบริการเราชนะ One Stop Service ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม่ นางอัจฉรา เอิบสิริสุข ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคเชียงใหม่ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมให้การตอนรับ ซึ่งธนาคารกรุงไทย ได้เปิดจุดให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงผู้สูงอายุเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา พร้อมให้บริการยืนยันตัวตนแก่ประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิ์ตามโครงการอื่น ๆ ของรัฐบาล โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ขณะที่บรรยากาศในวันนี้ พบว่ามีประชาชนทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และการนั่งเว้นระยะห่าง ฯลฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาพรวมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนการที่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมกันไว้ ทั้งสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือเครื่องดื่ม อาหารว่าง ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับการบริการซึ่งต้องรอเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จัดจุดบริการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้มาใช้บริการหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เพราะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

ด้านประชาชนที่มารอใช้บริการ เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือและขยายเวลาการลงทะเบียนรับเงินในโครงการเราชนะ รวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะเป็นการเยียวยาประชาชนในช่วงวิกฤติโควิด-19 และเมื่อได้รับเงินก็จะนำไปใช้ซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค ภายในครัวเรือนต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากจุดบริการ One Stop Service ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อยแล้ว ก็ยังมีจุดบริการอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ อีก ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอสารภี เทศบาลตำบลหางดง หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ซึ่งประชาชนที่ไปใช้บริการจะได้รับบัตรคิวแบ่งออกเป็น 2 สี คือบัตรคิวสีเขียว เป็นบัตรคิวสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนไม่สมาร์ทโฟน และบัตรคิวสีชมพู เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนผ่านเวปไซต์เราชนะแล้วแต่ยืนยันตัวตนไม่ผ่าน