“การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น”

0
94

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมออกบูธในกิจกรรม “ Nihonsai and Open house ”

ที่จัดขึ้นโดยสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ บูธสถานกงสุลได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น . ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และ การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

โดยในงาน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น การจัดดอกไม้อิเคบานะ พิธีชงชา บูธถ่ายรูปกับชุดยูกาตะ การทำเครื่องรางญี่ปุ่น และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย