กรมฝนหลวงดับไฟป่าเชียงใหม่ และพร้อมให้การช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรขาดน้ำอุปโภค-บริโภค

0
73

นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เปิดเผย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานขอความร่วมมือการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ในภารกิจดับไฟป่า ซึ่งเป็นการทำงานลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในภารกิจตักน้ำดับไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน บริเวณอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น.จำนวน 6 เที่ยวบิน สามารถตักน้ำช่วยเหลือได้จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหมอกควันและไฟป่ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันลดการเผาในพื้นที่การเกษตรที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้ต่อไป และกรมฝนหลวงฯ ยังคงติดตามพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า และหากสภาพอากาศระหว่างวันมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ จะเร่งช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายบรรเทาปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและลำปาง

ส่วนอีก 7 หน่วยฯ ทั่วประเทศ ยังคงมีการติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ถ้าสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขในการปฏิบัติการฝนหลวงก็พร้อมให้การช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีน้ำใช้การน้อยกว่า 30% ต่อไป