บอลเยาวชน-ปชช. เปิดรับสมัคร มี.ค.นี้

0
72

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2564 หรือ 17th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2021 เปิดดวลแข้งใน 5 รุ่น นายวีรยุทธ ธรรมขัน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าตนเองได้รับมอบหมายจาก นางปริษา ปาน พรมหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ าปี 2564 หรือ 17th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2021 ขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี้ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 แบ่ง 5 รุ่นอายุมีประเภทเยาวชนรุ่นอายุ12 ปี (เกิด พ.ศ. 2552) รุ่นอายุ14 ปี (เกิด พ.ศ. 2550) รุ่นอายุ16 ปี (เกิด พ.ศ. 2548) รุ่นอายุ18 ปี(เกิด พ.ศ. 2546)และประเภทประชาชนชาย ต้องมีอายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป โดยเกิดปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป (ทีมตัวแทนจากการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอ าเภอ…คัพ) ซึ่งจะทำการเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564 ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลาง ถ.โชตนา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 เบอร์โทร 053-112325 ต่อ 16 หรือดาวน์โหลดได้ที่ chiangmai.mots.go.th และกำหนดจัดการประชุมผู้จัดการทีม สถานศึกษาและทีมต่าง ๆ ที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฯ จะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติของนักกีฬาผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. ต้องเป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครเข้าแข่งขัน ก่อน วันที่ 1 มกราคม 2562 3. เป็นผู้ที่เข้าเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดนั้นๆ เพียงแห่งเดียวก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2562 4.ต้องเป็นผู้ทำงานอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการแข่งขัน 1.นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ 2.นักกีฬาฟุตซอลตัวแทนทีมชาติไทยทุกรุ่น ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ 3.ห้ามนักกีฬาฟุตบอลที่เล่นในรายการที่จัดโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้ (3.1) ไทยแลนด์ฟรีเมียร์ลีก (T1) (3.2) ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น (T2) (3.3) ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 (T3, T4, T5 (อเมเจอร์ลีก)) (3.4) ฟุตบอล เอฟเอ คัพ และลีกคัพ (3.5) ฟุตบอลไทยแลนด์ยุธลีก ทุกรุ่นอายุตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป (3.6) นักกีฬาฟุตบอลที่ขึ้นทะเบียนที่เล่นอยู่ในต่างประเทศ และอยู่ระหว่างถูกลงโทษ โดยกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (3.7) นักกีฬาและผู้จัดการทีมที่เป็นตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่ไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (3.8) นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่ถูกกรมพลศึกษาหรือจังหวัดลงโทษ เงินรางวัลสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัด รุ่นอาย 12 ปี และ รุ่นอายุ 14 ปีจะได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและอันดับที่ 4 รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รุ่นอายุ 16 และรุ่นอายุ 18 ปี จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ ชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศรับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และอันดับที่ 4 รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ประเภทประชาชนชาย จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้ชนะเลิศรับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศรับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล อันดับที่ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและ อันดับที่ 4 รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล