“สินค้าแพง”!!! หอการค้าไทยเผย เจปีนี้ประชาชนใช้จ่ายขยายตัวต่ำสุดในรอบ 11 ปี

0
445

หอการค้าไทย เผยการใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ เม็ดเงินสะพัดประมาณ 45,937 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.9 เป็นการใช้จ่ายที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 11 ปี สะท้อนผู้บริโภคระมัดระวังการจ่ายและราคาสินค้าที่แพงขึ้น

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,207 ตัวอย่าง โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ 45,937 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 11 ปีที่มีการสำรวจ

สะท้อนให้เห็นว่า คนยังระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยอยู่ เพราะข้าวของมีราคาแพงขึ้น โดยการกินเจปีนี้พบว่าร้อยละ 33.8 ตั้งใจที่จะกินเจ เพื่อทำบุญ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9

ส่วนพฤติกรรมกินเจในปีนี้ร้อยละ 89.4 จะกินเจตลอดเทศกาลและร้อยละ 10.6 จะกินเป็นบางมื้อ โดยช่องทางการเลือกซื้ออาหารเจร้อยละ 29.2 ตลาดสด รองลงมาคือ ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป

สำหรับบรรยากาศการกินเจปีนี้ประเมินจะคึกคักไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 84 มีความคึกคักเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 และลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากเศรษฐกิจไม่คล่องตัว และราคาของแพงขึ้น

ขณะที่มูลค่าโดยรวมที่ใช้ในการกินเจปีนี้ร้อยละ 56.2 มองว่าเท่าเดิม และร้อยละ 41.9 มีการใช้จ่ายโดยรวมมากกว่า สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่นำมาใช้จ่ายช่วงกินเจปีนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.5 มาจากรายได้ประจำ รองลงมาร้อยละ 9.7 มาจากเงินออมและร้อยละ 4.3 มาจากรายได้พิเศษ

ด้านทัศนคติทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคต ร้อยละ 27.9 ยังมีความเป็นห่วงด้านเศรษฐกิจ รองลงมาร้อยละ 26.7 ด้านการเมือง และร้อยละ 25.1 ปัญหาสังคม ขณะที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน ร้อยละ 41.7 มองว่าอยู่ระหว่างการฟื้นตัวอย่างช้าๆ และร้อยละ 45.1 กำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย