วัคซีนโควิด มาแล้ว เข็มแรก “บิ๊กตู่” ขอเลื่อนฉีด เชียงใหม่ได้ก่อน3.5พันโดส

0
91

วัคซีนโควิด 19 มาแล้ว! ล็อตแรกที่มีจำนวนจำกัดในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย 18 จังหวัด เตรียมพร้อมระบบรองรับแล้ว เบื้องต้นให้โรงพยาบาลนัดกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีน จากนั้นใช้ระบบ “หมอพร้อม” ติดตามอาการและนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 ขณะที่เข็มแรกที่จะฉีด “บิ๊กตู่” สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งขอเลื่อนออกไปก่อน

ภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน “วัคซีนโควิด – 19 คืนรอยยิ้ม ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ที่ผ่านมา โดยวัคซีนส่งมาโดยเที่ยวบินขนส่งสินค้า TG 675 เส้นทางปักกิ่ง–กรุงเทพมหานคร ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีรับมอบทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ ไทยคู่ฟ้า ต่อมามีรายงานว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกจะฉีดให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ฯ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 28 ก.พ.64 นั้น ล่าสุดสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากมีข่าวสับสนว่านายกรัฐมนตรีขอเลื่อนฉีดวัคซีน ยืนยันว่าเรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่จะฉีดในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ.64 ของนายกรัฐมนตรี ทางกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็นผู้แจ้งขอเลื่อนมายังทำเนียบรัฐบาลในการเลื่อนออกไปก่อน นายกรัฐมนตรีไม่ได้ขอเลื่อน และไม่ได้มาฉีดที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในส่วนของรายละเอียดทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ชี้แจงต่อไป ขณะที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีน ว่า

ขณะนี้วัคซีนของซิโนแวคอยู่ระหว่างการตรวจคุณภาพ (Lot Release) ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อนำมาฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 และประชาชนที่มีโรคประจำตัวที่ติดเชื้อแล้วเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตง่าย ในช่วงอายุ 18-59 ปี ในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กำหนด ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จำนวน 18 จังหวัด การขนส่งมีองค์การเภสัชกรรมร่วมกับบริษัท DKSH ดำเนินการด้วยระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถส่งวัคซีนไปถึงโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศภายใน 24 ชั่วโมง นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า เนื่องจากวัคซีนทยอยมาเป็นล็อต จึงไม่สามารถฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดคราวเดียวได้ การกำหนดว่าจะจัดสรรให้กลุ่มเสี่ยงใดและพื้นที่ใดก่อนขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัด นำรายชื่อกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข้ามาในระบบ Line Official Account หมอพร้อม ซึ่งในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อนจะแสดงรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนภายใน 1-2 วันนี้ อย่างไรก็ตาม ระยะแรกโรงพยาบาลจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายให้รับวัคซีนตามความสมัครใจก่อน จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเลือกวัน เวลา สถานที่ฉีดผ่านไลน์หมอพร้อมต่อไป แต่หากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีน แต่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาและขอลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในไลน์หมอพร้อมได้ แต่จะยังไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับวัคซีน นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า สำหรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ฉีดในผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปเป็นหลัก จึงเข้ามาเติมเต็มการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายระยะแรก โดยออกแบบให้มีการฉีดคนละวันกับวัคซีนของซิโนแวค โดยวัคซีนของซิโนแวคจะฉีดวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนของแอสตราเซนเนกาฉีดวันเสาร์และอาทิตย์ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นคนละกลุ่ม ทั้งนี้ สถานพยาบาลได้จัดสถานที่และระบบขั้นตอนการฉีดวัคซีน 8 ขั้นตอนตามที่กำหนดแล้ว โดยขอให้ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนใช้ไลน์หมอพร้อม ในการติดตามอาการหลังรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีระบบในการแจ้งเตือนในการมารับวัคซีนเข็มที่สอง โดยของซิโนแวคจะฉีดห่างกัน 21 วัน ส่วนของแอสตราเซนเนกาฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีการติดตามผ่าน อสม.และทางโทรศัพท์ “การบริหารจัดการวัคซีนมีการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การขนส่งที่มีการติดตามวัดอุณหภูมิให้คงที่จนถึงตู้เย็นในโรงพยาบาล มีการทำข้อมูลว่าฉีดวัคซีนของอะไร ล็อตนัมเบอร์อะไร ทำให้ตรวจสอบได้ทั้งหมด” นายแพทย์ธงชัย กล่าว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 3,500 โดส ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีการแถลงข่าวรายละเอียดในวันที่ 1 มี.ค.64 พร้อมฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 7 โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่