รับเกียรติคุณบัตร

0
59

รับเกียรติคุณบัตร………………นายกฤตนัย หน่อใจ และนายณรงค์ฤทธิ์ อินทนนท์ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้ารับมอบเกียรติคุณบัตรนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2564 เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา