อว.พาคณะขึ้นเหนือ ดูงาน อุทยานวิทย์ฯ

0
71

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในกระทรวง อว. นอกกระทรวง อว. และภาคธุรกิจหรือเอกชนรวม 100 คน อาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน 24 คน และทีมงานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประสานโครงการอีก 16 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับฯ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ