ตักบาตรวันมาฆะ

0
103

ตักบาตรวันมาฆะ…………….โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุสามเณรจากวัดโลกโมฬี และวัดเชตุพน อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 99 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกระดับชั้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ สนามของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา