“ชม.มินิมาราธอน” เปิดลงทะเบียนฟรี 4-5 มี.ค.หอพัก 700 ปี

0
114

ตัวแทนสยามอยู่ดี กินดี จะจัดโครงการกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” เปิดลงทะเบียนและรับเสื้อและหมวกตราสัญลักษณ์ฟรีเปิดรับสมัครในวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ที่อาคารหอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คนเท่านั้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเล็กอาคารหอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมีการเปิดการแถลงข่าวสื่อมวลชนในการจัดโครงการกิจกรรมวิ่งเทิด พระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยนายสมศักดิ์ ฟุ้งศิริทรัพย์ ประธานดำเนินการจัดแข่งขัน นายศิริศักดิ์ อ่องสกุล กรรมการ นายวิรุฬ รัชตวาสน์ จากกรุงเทพมินิมาราธอนและนายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่ออาวุโสออนไลน์เชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 โดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยจะอยู่บริเวณลานหน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

โดยกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ในเวลา 17.00 – 18.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระบาทสมเด์จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมราถบพิตร” ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประธานในพิธีสงฆ์ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 พร้อมด้วยพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณณสิริ ป.ธ. 7) รองเจ้าคณะภาค 7 จังหวัดเชียงใหม่และพระสงฆ์รวม 69 รูป และในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 ในเวลา 07.00 น. จะมีพิธีปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอนระยะ 10.5 กม.และนักวิ่งฟันรันระยะทาง 5 กม.

สำหรับนักวิ่งปอดเหล็กตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน” ครั้งนี้ทางคณะกรรมการดำเนินการจัดจะทำการเปิดรับสมัครลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ที่อาคารหอพักนักกีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คนเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อวิ่ง พร้อมหมวกตราสัญลักษณ์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น