โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดคอร์ส อบรมให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล

0
441

โรงพยาบาลเชียง ใหม่ฮอสพิทอลร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดคอร์ส
อบรมให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นในการทำงาน “ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองผู้พำนักระยะยาวและนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับบริการโรงพยาบาล โดย มี นพ.บัญชา ใจตรง รักษาการผู้อำนวยการให้การต้อนรับ วิทยากร ผศ.ณภัทร แสนโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา