หอศิลป์ มช. ชวนน้องๆ อายุ 5-12 ปี มาเป็น เด็กศิลป์วิถีใหม่ ไม่ไกลจิตนาการ “พัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะ”

0
172

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนน้องๆ อายุ 5-12 ปี มาเป็น เด็กศิลป์วิถีใหม่ ไม่ไกลจิตนาการ”พัฒนาสมองอย่างสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะ”🎨 ฝึกไอเดียและจินตนาการ
🎨 เทคนิคทางศิลปะ 🎨 กิจกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของวัยโดยคณาจารย์ นักวิชาการช่างศิลป์ จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินรับเชิญ

ที่นั่งจำกัด รีบสมัครด่วน⚡️

สมัครออนไลน์ คลิก
http://bit.do/artkids
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 053 218279 / 053 944833