ขนส่งเชียงใหม่ปูพรม! ตั้งจุดตรวจเข้มควันดำ

0
63

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยเข้มงวดการตรวจสภาพรถบรรทุก และรถโดยสาร ณ สำนักงาน และสำนักงานขนส่งสาขา ทั้ง 3 แห่ง ตามมาตรการการตรวจสภาพรถที่กำหนดไว้ รวมทั้งออกตั้งจุดตรวจควันดำของรถโดยสาร และรถบรรทุกบนถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินกำหนด จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับและสั่งห้ามใช้รถทันทีจนกว่าจะแก้ไข และผ่านการตรวจสอบใหม่ จึงจะสามารถนำรถกลับไปใช้งานได้ ตลอดจนได้มีการออกให้บริการตรวจสอบควันดำรถราชการ ของหน่วยงานต่างๆ หากค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้นำรถไปปรับปรุงแก้ไข และเข้ารับการตรวจสอบใหม่จึงจะสามารถนำรถไปใช้งานได้

ผลการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ตรวจแล้วจำนวนทั้งสิ้น 11,589 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินกำหนดจำนวน 397 คัน สำหรับรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนด แต่อยู่ในระดับสูง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะออกหนังสือแนะนำให้หมั่นตรวจสอบ ดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำ หากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป

ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบรถบริเวณหน้าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรถทั้งหมด 60 คัน พบรถยนต์ส่วนบุคคลมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 6 คัน พบรถสาธารณะมีค่าควันดำเกินมาตรฐาน 3 คัน จึงสั่งห้ามใช้รถจนกว่าจะแก้ไขและผ่านการตรวจสอบใหม่ สำหรับรถที่มีค่าควันดำไม่เกินกำหนดแต่อยู่ในระดับสูงสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้แนะนำให้หมั่นตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำหากตรวจพบบนท้องถนนจะลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไป