CSE สนับสนุนสู้ไฟป่า

0
54

CSE สนับสนุนสู้ไฟป่า……………บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท สมทบทุน โครงการส่งมอบหน้ากาก PM 2.5 “CSE # ไม่เผา” โดยมี นายจรูญ อินทนาศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทฯ เป็นตัวแทนมอบ เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า เสบียงอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการทำงาน การดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในพื้นที่สูงชันและป่าลึกของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป