วันสตรีสากล

0
73

วันสตรีสากล…………………….สำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ตัวแทนสตรีจาก 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ งานจัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่