ดูงานที่โปลิฯ

0
125

ดูงานที่โปลิฯ……………ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่