ร่วมมือทางวิชาการ

0
65

ร่วมมือทางวิชาการ……………..โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ นำโดย ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน กับ Chinese Abroad Study Center ( CASC) ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี อาคารอำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่