วัฒโนส่งเสริม ปชต. เลือกตั้งปธ.นักเรียน

0
65

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความอนุเคราะห์ในการดูแลความเรียบร้อยจากศูนย์การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 5

กิจกรรมครั้งนี้มี นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน และประธานคณะสี ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด คือ นางสาวกานต์ธีรา ปริยานนท์ หัวหน้าพรรครั้วสีฟ้าร่วมก้าว พัฒนาวัฒโน หมายเลข 6